Лхагва 2019-01-02 Цэцэрлэг
My Arkhangai   2020-02-14

УЛИРЛЫН ТОМУУНЫ ДЭГДЭЛТ БУУРЧ БАЙНА

Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт 19 сумын Эрүүл мэндийн төвийн мэдээг долоо хоног бүр нэгтгэдэг. 2019 оны 12 сар болон 2020 оны 1-2-р сарын мэдээнд дүгнэлт хийж үзвэл дараах нөхцөл байдалтай байна.

СУМДАД АМБУЛАТОРИЙН ҮЗЛЭГИЙН 20 ХҮРТЭЛ ХУВИЙГ ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧИН ЭЗЭЛЖ БАЙНА

УЛИРЛЫН ТОМУУНЫ ДЭГДЭЛТ БУУРЧ БАЙГАА Ч 2-4 НАСНЫХАН ИЛҮҮ ӨРТӨМТГИЙ БАЙНА

Эх сурвалж: Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар.

Мэдээллийг нэгтгэн график, судалгаа бэлтгэсэн: Б.ЭНХМАА

369   0
НИЙТЭЛСЭН: MyArkhangai

Санал болгох